Společné akce

Nejstarší žáci naší školy navštívily své mladší kamarády v ZŠ, LMŠ a MŠ jako Mikuláš a jeho družina. Mikuláš měl pro děti připravené zajímavé úkoly, trpělivě vyslechl také jejich recitační či hudební umění. Všechny pak podaroval nadílkou, za kterou děkujeme našim sponzorům, rodině Sirotkových. I v jídelně bylo v tom týdnu neobvyklé ticho, a to když...

Otevření Lesní mateřské školy se podařilo také díky velkorysé podpoře veřejnosti. Proběhla veřejná sbírka přes ČSOB, velkou měrou také pomohl výtěžek z festivalu Chichtyóza, který se uskutečnil na konci prázdnin.

Halloween

10.11.2022

V pondělí 30. října se naše tělocvična proměnila v ráj pro masky. V převlecích přišli nejen žáci základní školy, ale také předškoláci a učitelky. Protože byl program v rámci výuky angličtiny, nemohla chybět ani Maggie.

V pátek 21. října jsme společně oslavili výročí založení naší vlasti. Stejně, jako v minulém školním roce, také tentokrát připravili páťáci pro své mladší spolužáky i naše předškolní kamarády Vlastenecké putování. Trasa vedla od školy k zastávce, pak Hlaváčkovkou k pivovaru a odtud přes Vísku zpět ke škole.

Před zimou bylo opět potřeba uklidit ve stodole a tak došlo na svolání brigády s rodiči. Kromě stodoly se podařilo také odstranit rostlinné přebytky a hlavně nařezat a naštípat dříví pro Lesní mateřskou školu. Vřelé díky patří všem, kteří přiložili ruku k dílu!

Na čtvrtek 23. června jsme se připravovali dlouho. Každé ráno zněly na chodbě verše a písně, které jsme se učili. Plánovali jsme občerstvení i prodej dalších věcí. Na zahradě se objevil oděvní bazárek, zahradnictví, ale také stánek s naším časopisem a obrázková galerie.

Masopust

19.03.2022

Masopustní úterý tentokrát vyšlo na 1. března. První dvě hodiny probíhala výuka, ale převlékací ruch o velké přestávce už dával tušit, že se něco chystá. Po desáté hodině se školáci sešli před školou s dětmi z mateřské školy, aby se společně vypravili na pochůzku po městysu. První zastávka byla na statku, kde jsme poděkovali kuchařkám za výpomoc v...

Do hodin tělocviku rádi zapojujeme i naše školkáčky. Již několikrát obohatili naše týmy a zkusili si s námi přetahovanou, skok do písku, běh na 40 metrů a také rozcvičku. Tato aktivita skvěle zapadla do našeho zářijového tématu ́Pospolitost ́ a troufáme si tvrdit, že si ji užili úplně všichni - od malých dětí po ty...

V pátek 15. října spatřil poprvé světlo světa náš školní časopis. O jeho názvu rozhodlo tajné hlasování všech žáků a většiny zaměstnanců školy. No a protože naše škola má výhled na hrad Vysoký Chlumec, nakonec se to promítlo právě do onoho názvu.

Karty ctností

18.10.2021

Ctnosti jsou vnitřní kvality osobnosti, které mají pozitivní vliv na nás samé i na svět kolem nás. Z toho vycházíme v rámci výchovné funkce naší školy a školky a tak jsme si zakoupili soubory 35 karet ctností. Jejich ilustrátorkou je Zdenka Morávková Řezbová. Na titulní straně je vždy obrázek, který danou ctnost vyjadřuje, a základní popis. Na...