Přijímání dětí

Do lesní třídy přijímáme děti ve věku od 2 do 6 let. Pro daný školní rok jsou přednostně přijaty děti, které doplní nově vznikající ročník. Cílem je doplnit 16ti člennou třídu tak, aby jednotlivé věkové kategorie byly rovnoměrně zastoupeny a vytvořily se tak podmínky pro mezigenerační učení a péči starších o mladší.