Přijímání dětí

Do lesní třídy přijímáme děti ve věku od 2 do 6 let. Pro daný školní rok jsou přednostně přijaty děti, které doplní nově vznikající ročník. Cílem je doplnit 16ti člennou třídu tak, aby jednotlivé věkové kategorie byly rovnoměrně zastoupeny a vytvořily se tak podmínky pro mezigenerační učení a péči starších o mladší.

Pro školní rok 2023/2024 je kapacita LMŠ naplněna.


Zápis pro školní rok 2024/2025 se koná ve středu 15. května 2024 od 15h do 17h na školní zahradě. 

Počet volných míst pro školní rok 2024/2025: 4