Základní a mateřská škola Vysoký Chlumec

DOKUMENTY

Rozvrh hodin 2020/2021

Harmonogram školního roku 2020/2021

Školní rok 2020/2021

Rozpočet na rok 2020


Harmonogram školního roku 2019/2020

ZÁŘÍ 

-2.9.- slavnostní zahájení školního roku

-fotografování prvňáčků

-sběr kaštanů, žaludů a jeřabin pro lesní zvěř

-podzimní výzdoba školy

-800 let ZŠ a MŠ Počepice

-24.9. schůzka rodičů prvňáčků

-projekt Ovocné hody (ZŠ, MŠ)

-společné dílny s rodiči

ŘÍJEN 

-zahájení činnosti zájmových kroužků

-10.10.- schůzka rodičů MŠ

-barevný týden

-posvícení, lidové tradice

-Drakiáda

-25.10. Tučňáci v Rudolfinu - vzd. akce v Praze

-úprava školní zahrady ve spolupráci s rodiči

-29.10. a 30.10. podzimní prázdniny

-Halloween ve škole a školce

-Výlet úspěšných řešitelů týdenních textů

LISTOPAD 

-21.11.- pedag. rada, schůzka rodičů - 1.čtvrtletí

-fotografování na vánoční téma

-vzděl. akce v Hornickém muzeu Příbram

-nácvik vánoční besídky

-výroba dárků k Vánocům

PROSINEC

-Mikulášská nadílka

-vánoční besídka pro důchodce - 18.12.

-školní vánoční besídka - 19.12.

-nadílka lesním zvířátkům - přikrmování ptáků a zvěře

-Vánoční prázdniny - od 23.12. do 3.1.2020

LEDEN

-Tři králové

-zimní hry

-exkurze do knihovny a do muzea

-23.1. pedagogická rada 1.pololetí

-31.1. pololetní prázdniny

ÚNOR

-3.2. - 9.2. jarní prázdniny

-Masopust

-karneval v družině a ve školce

-návštěva dětí MŠ v 1.třídě

BŘEZEN 

 -návštěva Obecní knihovny

-lidové zvyky -vynášení Morany (Smrtky)

-schůzka se zástupci obce a rodiči předškoláků

-Den otevřených dveří - 24.3.

-jarní úklid okolí školy a na zahradě společně s rodiči

-výlet úspěšných řešitelů textů

DUBEN

-dopravní den

-Den řemesel

-velikonoční výzdoba školy

-velikonoční prázdniny 9.-10.4.

-zápis do 1. třídy - 16.4.2020

-rodičovská schůzka MŠ - 21.4.

-Den Země - Oslava rostlin

-23.4. pedag. rada, třídní schůzky - 3.čtvrtletí

KVĚTEN 

-Den matek -výroba dárků

-Ukliďme Česko - celostátní projekt

-jarní hry v přírodě

-zápis do MŠ - 14.5.2020

-příprava na Zahradní slavnost

-fotografování

-výlet úspěšných řešitelů t. textů

ČERVEN 

-tradice v obci - vysokochlumecká pouť

-školní výlety

-18.6. rozloučení s MŠ

-22.6. schůzka rodičů budoucích prvňáčků

-24.6. pedagogická rada

-25.6. Zahradní slavnost, výstava výtvarných prací

-sportovní den - 29.6.

-zakončení školního roku 2019/2020

2.9.2019 Mgr.Eva Buriánová, ředitelka školy

Rozvrh hodin2019/2020


Organizace školního roku 2019/2020

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Termín jarních prázdnin Okres nebo obvod hl. města Prahy

3. 2. - 9. 2. 2020  okres Příbram

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.