Rytmus dne

6.30 - 8.15 příchod dětí, činnosti dle volby a přání dětí

8.15 - 9.00 ranní kruh, pohybové aktivity

9.00 - 9.40 svačina, řízené činnosti, program s předškoláky

9.40 - 11.40 pobyt venku

11.40 - 12.40 oběd odchody dětí a příprava na odpolední odpočinek

12.40 - 14.00 četba pohádek, odpočinek

14.00 - 14.30 svačina

14.30 - 16.00 zájmové činnosti dětí, pobyt venku