Naše metody

WOW! English

27.12.2021

Wow! English není žádná komplikovaná metoda. Naopak je založena na výuce jazyka tím nejpřirozenějším způsobem, podobně jako se učíme mateřský jazyk: napodobováním, opakováním, prostřednictvím prožitku se zapojením více smyslů a emoční paměti. Děti se v hodinách učí nejen z tištěného materiálu, ale především z video příběhů a video písniček. Díky...

Ve škole Vysoký Chlumec učím matematiku podle metody prof. Hejného. Tato metoda má několik klíčových principů, které můžeme aplikovat nejen v matematice, ale v celkovém postoji k dětem. Učitel není ten, kdo všechno ví, umí a přednáší. Má spíše radit, povzbuzovat, motivovat. Je to především umění správně klást otázky (M. Montessori by to popsala...

Když se žáci naučí číst, začnou již v prvním ročníku sami číst knihy. Již po dobu prvního a druhého ročníku mají širokou nabídku četby v naší školní knihovně. Ve třetím až pátém ročníku pracujeme se čtením třemi různými způsoby. Jednu hodinu týdně věnujeme tzv. čtenářské dílně. Žáci si při ní čtou sami knihu, kterou si dopředu vyberou, ale sledují...

V současné době se ve škole učíme číst analyticko-syntetickou metodou, jejíž název již napovídá, že kombinuje postup analytický a syntetický. Je zaměřena na to, aby děti analyzovaly slova na hlásky a slabiky - učí se slabikovat (lo-ko-mo-ti-va). Proces syntézy znamená, že se z hlásek a slabik pak skládají slova. Při analyticko-syntetické metodě se...