Naše metody

Projektovou metodu využíváme zejména na výuku mezioborových témat. Často pro tyto příležitosti zveme do naší školy nějakého odborníka nebo za nimi i vyrážíme. Finanční gramotnost jsme propojili s výrobou perníčků na jarmark, multikulturní vzdělávání jsme promítli do našeho předvánočního putování, environmentální vzdělávání jsme uchopili mimo jiné...

Pro environmentální vzdělávání máme ideální prostředí: školní zahradu ihned u školy, školu uprostřed malebného malého městysu s pestrým kulturním i přírodním bohatstvím v okolí, dobře vybavenou a neustále doplňovanou školní i učitelskou knihovnu a také badatelský kroužek.

WOW! English

27.12.2021

S metodikou Wow! English jsem se seznámila díky odpolednímu školení v roce 2019. Intenzivně jsem totiž hledala vhodné učebnice angličtiny pro práci s dětmi tak, aby děti zaujaly a aby používaly Cambridžskou metodiku, kterou jsem si osvojila při svých studiích i výuce v Londýně a Brightonu.

Ve škole Vysoký Chlumec učím matematiku podle metody prof. Hejného. Tato metoda má několik klíčových principů, které můžeme aplikovat nejen v matematice, ale v celkovém postoji k dětem. Učitel není ten, kdo všechno ví, umí a přednáší. Má spíše radit, povzbuzovat, motivovat. Je to především umění správně klást otázky (M. Montessori by to popsala...

Když se žáci naučí číst, začnou již v prvním ročníku sami číst knihy. Již po dobu prvního a druhého ročníku mají širokou nabídku četby v naší školní knihovně. Ve třetím až pátém ročníku pracujeme se čtením třemi různými způsoby. Jednu hodinu týdně věnujeme tzv. čtenářské dílně. Žáci si při ní čtou sami knihu, kterou si dopředu vyberou, ale sledují...

V současné době se ve škole učíme číst analyticko-syntetickou metodou, jejíž název již napovídá, že kombinuje postup analytický a syntetický. Je zaměřena na to, aby děti analyzovaly slova na hlásky a slabiky - učí se slabikovat (lo-ko-mo-ti-va). Proces syntézy znamená, že se z hlásek a slabik pak skládají slova. Při analyticko-syntetické metodě se...