Naše metody

Projektovou metodu využíváme zejména na výuku mezioborových témat. Často pro tyto příležitosti zveme do naší školy nějakého odborníka nebo za nimi i vyrážíme. Finanční gramotnost jsme propojili s výrobou perníčků na jarmark, multikulturní vzdělávání jsme promítli do našeho předvánočního putování, environmentální vzdělávání jsme uchopili mimo jiné...

Pro environmentální vzdělávání máme ideální prostředí: školní zahradu ihned u školy, školu uprostřed malebného malého městysu s pestrým kulturním i přírodním bohatstvím v okolí, dobře vybavenou a neustále doplňovanou školní i učitelskou knihovnu a také badatelský kroužek.

WOW! English

27.12.2021

S metodikou Wow! English jsem se seznámila díky odpolednímu školení v roce 2019. Intenzivně jsem totiž hledala vhodné učebnice angličtiny pro práci s dětmi tak, aby děti zaujaly a aby používaly Cambridžskou metodiku, kterou jsem si osvojila při svých studiích i výuce v Londýně a Brightonu.

Ve škole Vysoký Chlumec učím matematiku podle metody prof. Hejného. Tato metoda má několik klíčových principů, které můžeme aplikovat nejen v matematice, ale v celkovém postoji k dětem. Učitel není ten, kdo všechno ví, umí a přednáší. Má spíše radit, povzbuzovat, motivovat. Je to především umění správně klást otázky (M. Montessori by to popsala...

Když se žáci naučí číst, začnou již v prvním ročníku sami číst knihy. Za každou přečtenou si potom navlečou korálek. Druhý korálek získají, když knihu představí spolužákům. A třetí korálek je za zapsání záznamu do čtenářského deníku. Takže ti, které čtení baví, už navlékají korálky i pro své sourozence.

V současné době se ve škole učíme číst analyticko-syntetickou metodou, jejíž název již napovídá, že kombinuje postup analytický a syntetický. Je zaměřena na to, aby děti analyzovaly slova na hlásky a slabiky - učí se slabikovat (lo-ko-mo-ti-va). Proces syntézy znamená, že se z hlásek a slabik pak skládají slova. Při analyticko-syntetické metodě se...