Spolek rodičů a přátel školy

Spolek vznikl s cílem podpořit školu v jejím směrování a vizi.

Ustavující schůze Spolku rodičů a přátel školy Vysoký Chlumec se konala 13. 12. 2022.

K 11. 2. 2023 vzniká spolek SRPŠ Vysoký Chlumec, z.s.

Vedení spolku:

Předsedkyně spolku: Romana Zemánková

Místopředsedkyně spolku: Markéta Schůtová

Blanka Kaše: koordinace aktivit s vedením ZŠ

Markéta Hejhalová: zajišťuje za spolek komunikaci s rodiči v MŠ

Jan Kolář: zajišťuje za spolek komunikaci s rodiči v LMŠ

Jaroslava Chylová: účetní

Jakub Trnobranský

Kontaktní e-mail: srps@zsamsvysokychlumec.cz

Uskutečněné a plánované akce:

školní rok 2023-2024

školní rok 2022-2023

  • Organizace Noci s Andersenem s přespáním pro děti ZŠ
  • Organizace zahradní slavnosti
  • Členská schůze schválila, že z finančních prostředků vydělaných na zahradní slavnosti se pořídí Lego Education pro výuku základů programování na ZŠ
  • Pomoc s pečením a balením dobrot na vánoční výstavu na Vysokém Chlumci
  • Zajištění nápojů (vína a teplého moštu) na vánočním zastavení
  • Zprostředkování setkávání rodičů s malými dětmi v prostorách ZŠ
  • Markéta Hejhalová připravila pro děti ze ZŠ workshop zaměřený na finanční gramotnost