Spolupráce s rodiči

Naše škola velmi úzce spolupracuje s rodiči.