Spolupráce s rodiči

Naše škola velmi úzce spolupracuje s rodiči. Rodiče se zapojují do různých akcí včetně brigád na úpravu okolí školy.