Domškoláci

Prosíme všechny zájemci o domácí vzdělávání ve školním roce 2024-2025 aby měli k datumu zápisu připraveny všechny potřebné podklady - příhláška o přijetí do ZŠ, žádost o IV, doporučení z PPP, doklad dosaženého vzdělání. Neváhejte se s námi spojit co nejdříve, přes koordinátorku Blanku:

 kase@zsamsvysokychlumec.cz 

 723 007 085

O NÁS

Jsme malá dynamická venkovská škola v sedlčanském regionu, preferující individuální přístup k dětem a žákům. Naše škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. Nejedná se pouze o osvojení encyklopedických vědomostí, ale především pro život důležitých kompetencí k učení a k řešení problémů. Aktivně se zaměřujeme na sociální dovednosti. 
Více se o nás dočtete zde.

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - DOMŠKOLÁCI

Individuální vzdělávání je v podmínkách českého školství jedna z alternativních edukačních koncepcí a má tu výhodu, že u individuálního vzdělávání lze počkat, až dítě pro určitou látku dozraje, a neučit ji jen proto, že ji všichni žáci mají probírat v osnovách právě teď. Kdo z rodičů to někdy vyzkoušel, ví, jak efektivní může individuální vzdělávání být a jak jsou v něm děti spokojené. 

PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ

Naše škola zohledňuje a podporuje individuální potřeby dětí i v domácím vzdělávání. Některým dětem a rodičům vyhovuje řídit se školou stanoveným rozvrhem či následovat právě probíraná témata. Jiní upřednostňují vzdělávání na základě potřeb svého dítěte, aby se mohlo rozvíjet v oblastech, které ho baví a kterým se chce v daný moment věnovat. 
Jsme připraveni na obě možnosti této domácí výuky. Rádi se s Vámi domluvíme na osobních nebo online konzultacích, kromě toho nás můžete kontaktovat telefonicky či e-mailem. Podělíme se o týdenní vzdělávací plány i o právě probíranou látku. Domškoláci jsou zároveň srdečně zváni, aby se účastnili dalších vzdělávacích aktivit naší školy (akce, projektové dny, výlety, exkurze, kroužky, besedy). V každém případě je nutné individuálně vzdělávaného žáka přezkoušet dvakrát ročně - v pololetí (leden) a ke konci školního roku (červen).

ZASTAVENÍČKA - PŘEZKOUŠENÍ

Takzvaná "zastaveníčka" nad tím, čemu se naši domškoláčci během prvního školního půlroku věnovali, proběhly v první polovině měsíce února. Některé prvky byly přímo fascinující - pro ostatní domškoláčky, jejich rodiče a samozřejmě i nás. Díky za tyto velmi obohacující zkušenosti.


Přezkoušení individuálně vzdělávaného žáka probíhá na základě osobního a audiovizuálního portfolia, které obsahuje písemné, grafické a jiné výsledky vzniklé při vzdělávání v daném pololetí školního roku. Škola na základě tohoto portfolia ověřuje, že:

  • žák byl v příslušném období průběžně vzděláván,
  • došlo k rozvoji jeho dovedností a vědomostí,
  • dosahoval odpovídajících výsledků,
  • probíraná látka odpovídá osnovám školního vzdělávacího programu.

V praxi to znamená, že žák spolu s rodičem vypráví nad donesenými materiály o průběhu vzdělávání (jak materiál vznikal a kdo se na něm podílel) a připojí také sebehodnocení (zda to žáka bavilo nebo ne). Portfolio globálně zachycuje školní i mimoškolní aktivity, zážitky a z toho vyvozené dovednosti. Je spravedlivé, jelikož ukazuje výstup všech aktivit za celé pololetí a není pouze výstupem jedné písemné práce nebo testu. Samotným žákům pak jasně ukazuje jejich vlastní pokrok, učí je hodnotit a ocenit vlastní práci a nabízí prostor pro další růst.
Vše probíhá v přátelské a uvolněné atmosféře tak, aby se dítě cítilo bezpečně a v pohodě, protože pouze tehdy může sdělovat své zážitky a ukazovat nabyté dovednosti.

Preferujeme sebehodnocení a formativní hodnocení, ačkoliv oficiální vysvědčení prozatím stále ještě využívá kvantitativního hodnocení.


Vaším prvním ideálním krokem bude kontakt s naší školou. Domluvíme se na osobní schůzce (můžete samozřejmě přijít i s vaším dítětem/dětmi) či na návštěvě ve výuce. Jedině tak sami můžete zachytit atmosféru naší školy, přístup k dětem a celkově na vlastní oči vidět, jak to u nás funguje. Rádi s Vámi probereme Vaše představy o domácím vzděláváním a o tom, jak se můžeme na Vámi zvolené cestě vzájemně podpořit.

Celý tým ZŠ se na všechny nové potenciální domškoláky těší.

Odkazy na externích webové stránky zabývající se touto tématikou:
https://martinaprchalova.cz/copotrebujetevedetodv/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/domaci-skola-irena-kasparova/r~27df6a02e05711e99d020cc47ab5f122/?sfns=mo
https://www.krkavcimatka.cz/2019/10/jaky-je-rozdil-mezi-unschoolingem.html
https://www.modrykonik.cz/blog/aos/article/zapisky-z-naseho-domskolactvi-9jconl/
https://veselabara.cz/ebooky/


Legislativa individuálního vzdělávání publikovaná MŠMT:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-a-doporuceni-ministerstva-skolstvi-mladeze-a