Domškoláci

Prosíme všechny zájemce o domácí vzdělávání ve školním roce 2024-2025 aby měli k datumu zápisu připraveny všechny potřebné podklady - příhláška o přijetí do ZŠ, žádost o IV, doporučení z PPP, doklad dosaženého vzdělání. Neváhejte se s námi spojit co nejdříve, přes koordinátorku Blanku:

 kase@zsamsvysokychlumec.cz 

 723 007 085

O NÁS

Jsme malá dynamická venkovská škola v sedlčanském regionu, preferující individuální přístup k dětem a žákům. Naše škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. Nejedná se pouze o osvojení encyklopedických vědomostí, ale především pro život důležitých kompetencí k učení a k řešení problémů. Aktivně se zaměřujeme na sociální dovednosti. 
Více se o nás dočtete zde.

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - DOMŠKOLÁCI

Individuální vzdělávání je v podmínkách českého školství jedna z alternativních edukačních koncepcí a má tu výhodu, že u individuálního vzdělávání lze počkat, až dítě pro určitou látku dozraje, a neučit ji jen proto, že ji všichni žáci mají probírat v osnovách právě teď. Kdo z rodičů to někdy vyzkoušel, ví, jak efektivní může individuální vzdělávání být a jak jsou v něm děti spokojené. 

PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ

Naše škola zohledňuje a podporuje individuální potřeby dětí i v domácím vzdělávání. Některým dětem a rodičům vyhovuje řídit se školou stanoveným rozvrhem či následovat právě probíraná témata. Jiní upřednostňují vzdělávání na základě potřeb svého dítěte, aby se mohlo rozvíjet v oblastech, které ho baví a kterým se chce v daný moment věnovat. 
Jsme připraveni na obě možnosti této domácí výuky. Rádi se s Vámi domluvíme na osobních nebo online konzultacích, kromě toho nás můžete kontaktovat telefonicky či e-mailem. Podělíme se o týdenní vzdělávací plány i o právě probíranou látku. Domškoláci jsou zároveň srdečně zváni, aby se účastnili dalších vzdělávacích aktivit naší školy (akce, projektové dny, výlety, exkurze, kroužky, besedy). V každém případě je nutné individuálně vzdělávaného žáka přezkoušet dvakrát ročně - v pololetí (leden) a ke konci školního roku (červen).

ZASTAVENÍČKA - PŘEZKOUŠENÍ

Takzvaná "zastaveníčka" nad tím, čemu se naši domškoláčci během prvního školního půlroku věnovali, proběhly v první polovině měsíce února. Některé prvky byly přímo fascinující - pro ostatní domškoláčky, jejich rodiče a samozřejmě i nás. Díky za tyto velmi obohacující zkušenosti.

Moc děkuji za vysvědčení i za to, že vedete Vaši školu takhle hezkým směrem. Těšíme se na další návštěvu.
Zároveň Vám chci velmi poděkovat za vstřícnost a příjemné společné setkání. E.. slovy: "Tak tohle by mohlo být častěji".
Bylo to moc příjemné setkání a už se těšíme na další.
Bylo to milé setkání a jsem Vám moc vděčná, že nám umožňujete tento způsob vzdělávání.
Zahřálo mě na srdci, že můžeme být právě u Vás. Je to tak úžasné a podporující prostředí pro domškoláky, jsem za to moc vděčná.
T. z přezkoušení odjížděla s krásným pocitem a těší se na další setkání. Což je velmi prima. Za sebe musím říct, že paní ředitelka je zlatá. Škoda, že tak lidský přístup má jen málo ředitelů.

Přezkoušení individuálně vzdělávaného žáka probíhá na základě osobního a audiovizuálního portfolia, které obsahuje písemné, grafické a jiné výsledky vzniklé při vzdělávání v daném pololetí školního roku. Škola na základě tohoto portfolia ověřuje, že:

  • žák byl v příslušném období průběžně vzděláván,
  • došlo k rozvoji jeho dovedností a vědomostí,
  • dosahoval odpovídajících výsledků,
  • probíraná látka odpovídá osnovám školního vzdělávacího programu.

V praxi to znamená, že žák spolu s rodičem vypráví nad donesenými materiály o průběhu vzdělávání (jak materiál vznikal a kdo se na něm podílel) a připojí také sebehodnocení (zda to žáka bavilo nebo ne). Portfolio globálně zachycuje školní i mimoškolní aktivity, zážitky a z toho vyvozené dovednosti. Je spravedlivé, jelikož ukazuje výstup všech aktivit za celé pololetí a není pouze výstupem jedné písemné práce nebo testu. Samotným žákům pak jasně ukazuje jejich vlastní pokrok, učí je hodnotit a ocenit vlastní práci a nabízí prostor pro další růst.
Vše probíhá v přátelské a uvolněné atmosféře tak, aby se dítě cítilo bezpečně a v pohodě, protože pouze tehdy může sdělovat své zážitky a ukazovat nabyté dovednosti.

Preferujeme sebehodnocení a formativní hodnocení. Od školního roku 2023-2024 uplatňujeme slovní hodnocení pro žáky 1. - 3. ročníku a žáci 4. a 5. ročníku mají kvantitativní hodnocení na vysvědčení. O slovní hodnocení však nepřijdou - je jim předáno formou dopisu provázející oficální vysvědčení. 


Vaším prvním ideálním krokem bude kontakt s naší školou. Domluvíme se na osobní schůzce (můžete samozřejmě přijít i s vaším dítětem/dětmi) či na návštěvě ve výuce. Jedině tak sami můžete zachytit atmosféru naší školy, přístup k dětem a celkově na vlastní oči vidět, jak to u nás funguje. Rádi s Vámi probereme Vaše představy o domácím vzděláváním a o tom, jak se můžeme na Vámi zvolené cestě vzájemně podpořit.

Celý tým ZŠ se na všechny nové potenciální domškoláky těší.

Odkazy na externích webové stránky zabývající se touto tématikou:
https://martinaprchalova.cz/copotrebujetevedetodv/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/domaci-skola-irena-kasparova/r~27df6a02e05711e99d020cc47ab5f122/?sfns=mo
https://www.krkavcimatka.cz/2019/10/jaky-je-rozdil-mezi-unschoolingem.html
https://www.modrykonik.cz/blog/aos/article/zapisky-z-naseho-domskolactvi-9jconl/
https://veselabara.cz/ebooky/


Legislativa individuálního vzdělávání publikovaná MŠMT:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-a-doporuceni-ministerstva-skolstvi-mladeze-a