Domškoláci

Naše škola má zkušenosti s vedením domácího vzdělávání. Více informací Vám rádi poskytne koordinátorka individuálního vzdělávání, Blanka Kaše, kase@zsamsvysokychlumec.cz, 723 007 085 

O NÁS

Jsme malá, dynamická venkovská škola v Sedlčanském kraji, preferující individuální přístup k dětem a žákům.

Naše škola je místem, která žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. Nejedná se pouze o osvojení encyklopedických vědomostí, ale především pro život důležitým kompetencím učit se a řešit problémy. Aktivně se také zaměřujeme na sociální dovednosti. 
Proměňujeme školu v prostředí, kde se dětem s různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. U nás jsou respekt k žákovi, diskuze, individuální přístup a tolerance nejen frázemi, ale skutečnou každodenní realitou. 

Více se o nás dočtete zde.

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - DOMŠKOLÁCI

Individuální vzdělávání je v podmínkách českého školství jedna z alternativních edukačních koncepcí a má tu výhodu, že u individuální vzdělávání lze počkat, až dítě pro určitou látku dozraje, a neučit ji jen proto, že ji teď mají probírat všichni žáci. Kdo z rodičů to někdy vyzkoušel, ví, jak efektivní může individuální vzdělávání být a jak jsou v něm děti spokojené. Máme propracovaný model individuálního vzdělávání žáků pro I. stupeň ZŠ v prezenční i distanční formě. Kontakt se školou je tak možný ze všech koutů světa, kde je přístup k internetu.

PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ

Naše škola podporuje individuální potřeby i v domácím vzdělávání. Někteří se nechtějí řídit pevným rozvrhem či následovat právě probíraná témata ve škole. V tomto případě vzdělávání probíhá na základě potřeb jednotlivého dítě, které má tak možnost rozvíjet se v oblastech, které ho baví a chce se jim v daný moment věnovat. Rodinám, které preferují větší účast a podporu školy s domácím vzděláváním, zasíláme týdenní plány o probírané látce a aktivitách ve škole. Lze se také domluvit na pravidelných osobních nebo online konzultacích.

Máme také pozitivní zpětnou vazbu a rádi vítáme, když se individuálně vzdělávání žáci účastní školních i mimoškolních akcí, projektových dnů, výletů, exkurzí, kroužký a besed.

Ať je vaše preference o účasti školy na domácím vzdělávání jakákoliv (možnosti lze i kombinovat dle aktuálních potřeb), je nutné vzdělávaného žáka přezkoušet dvakrát ročně - v pololetí (leden) a ke konci školního roku (červen).

PŘEZKOUŠENÍ

Jelikož si uvědomujeme, jak stresující je zkoušení u tabule, umožnujeme vám portfoliové přezkoušení. Osobní a audiovizuální portfolio individuálně vzdělávaného žáka obsahuje písemné, grafické a jiné výsledky vzniklé při vzdělávání v daném pololetí školního roku. Škola na základě tohoto portfolia ověřuje, že:

  • žák byl v příslušném období průběžně vzděláván
  • došlo k rozvoji jeho dovedností a vědomostí
  • dosahoval odpovídajících výsledků
  • probíraná látka odpovídá osnovám školního vzdělávacího programu

Preferujeme sebehodnocení a formativní hodnocení, ačkoliv oficiální vysvědčení stále ještě využívá kvantitativního hodnocení.