Provozní informace

Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

  • žádost zákonného zástupce o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • evidenční list dítěte potvrzený pediatrem, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a podepsaný zákonným zástupcem
  • přihlášku ke stravování
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů

Informace k provozu:

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.00 hod.

Omluvy v případě nepřítomnosti do 7:15 na telefonním čísle: 731 411 916, 318 865 229

Příchod dětí od 6:30 - 8:15 hod.

Vyzvedávání dětí po obědě 12:15 - 12:30 hod.

Vyzvedávání dětí po spaní 14:30 - 16:00 hod.

Po individuální domluvě s učitelkou i v jiném čase.

Denní režim:

6.30 - 8.15 ................ scházení dětí, činnosti dle volby a přání dětí

8.15 - 9.00 ................ ranní posezení, pohybové aktivity, hygiena

9.00 - 9.40 ................ svačina, řízené činnosti, program s předškoláky

9.40 - 11.40 ............... převlékání, pobyt venku

11.40 - 12.40 ................ oběd, hygiena, ukládání k odpolednímu odpočinku

12.40 - 14.00 ................ četba pohádek, odpočinek

14.00 - 14.30 ................ hygiena, svačina

14.30 - 16.00 ................ zájmové činnosti dětí

Úplata za předškolní vzdělávání

a) celodenní docházka (i nevyužitá) 250.- Kč

b) docházka 0 dnů v měsíci 120,- Kč

c) úplata při přerušení provozu (měsíce červenec a srpen) 0,- Kč

d) vzdělání předškoláků se poskytuje bezúplatně

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce zejména v případě dětí se sociálním znevýhodněním.

Jak vybavit dítě do MŠ

- plátěný sáček na náhradní věci - závěsný (na šňůrce)

- náhradní oblečení pro případ "nehody" - spodní prádlo, triko, tepláky, ponožky...

- bačkory s gumou - nic s tmavou podrážkou, vůbec ne "croksy"

- při nepříznivém počasí nosit holínky a pláštěnku

- pyžamo