Provozní informace

Informace k provozu:

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.00 hod.

Omluvy v případě nepřítomnosti do 7:15 na telefonním čísle: 731 411 916

Příchod dětí mezi 6:30 - 8:15 hod.

Vyzvedávání dětí po obědě 12:15 - 12:30 hod.

Vyzvedávání dětí po spaní 14:30 - 16:00 hod.

Po individuální domluvě s učitelkou i v jiném čase.

Denní režim:

6.30 - 8.15   příchod dětí, činnosti dle volby a přání dětí

8.15 - 9.00   ranní kruh, pohybové aktivity

9.00 - 9.40  svačina, řízené činnosti, program s předškoláky

9.40 - 11.40  pobyt venku

11.40 - 12.40 oběd odchody dětí a příprava na odpolední odpočinek

12.40 - 14.00 četba pohádek, odpočinek

14.00 - 14.30 svačina

14.30 - 16.00 zájmové činnosti dětí, pobyt venku

Úplata za předškolní vzdělávání

a) celodenní docházka (i nevyužitá) 300.- Kč

b) docházka 0 dnů v měsíci 150,- Kč

c) úplata při přerušení provozu (měsíce červenec a srpen) 0,- Kč

d) vzdělání předškoláků se poskytuje bezúplatně

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce zejména v případě dětí se sociálním znevýhodněním.

Jak vybavit dítě do MŠ

- plátěný sáček (závěsný) s náhradním oblečením

- přezůvky s pevnou patou a bílou podrážkou (ideální jsou bačkůrky)

- vhodné obleční dle počasí (holiny, pláštěnka, oteplováky, punčocháče)

- pyžamo