Základní škola

Naše škola patří mezi malotřídní školy, které nabízí dětem vzdělávání v samostatných třídách dle ročníků, ale také práci ve věkově smíšených skupinách, což přináší žákům mnoho výhod. V malotřídkách se totiž přirozeně rozvíjí a dále uplatňuje smysl pro spolupráci - děti různých věkových skupin se musí naučit vzájemně respektovat a spolupracovat. Učí se pracovat samostatně a učí se rozvrhnout si svou práci tak, aby byla efektivní. 

Nízký počet žáků v každém ročníku umožňuje učiteli okamžitou zpětnou vazbu o zvládnutí učiva. Učitel tak zná potřeby každého žáka, je s žákem v úzkém kontaktu a má možnost s ním individuálně pracovat. Individuálně podporuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i žáky nadané.

Již několik let využíváme v matematice metodu prof. Hejného, spolupracujeme se společností H-Mat. Angličtina metodikou Wow! English se vyučuje již od první třídy. V českém jazyce a v ostatním předmětech nás provází učebnice nové řady nakladatelství Fraus. Informatiku doplňuje robot Emil - program ze společnosti H-Mat, který také využívá didaktiku prof. Hejného. Důležitou součástí našeho vzdělávacího programu je Etická výchova, kterou provází Karty ctností. Každý měsíc je vyhrazen jednomu tématu jako je poctivost, spolupráce, vlastenectví, komunikace atd.

Vesnická škola umožňuje dětem základy vzdělání, aniž by musely opustit bezpečí svého bydliště, ale je otevřená všem, kteří hledají z plně organizované školy jinou možnost vzdělání. Využíváme místního historického a přírodního potenciálu. Otevíráme dětem bohatství kulturního dědictví našich předků v místě bydliště. Taktéž ve výuce čerpáme z blízkosti ekosystému lesa, rybníka, louky i zahrady. Velká školní zahrada ve Vysokém Chlumci nabízí mnoho možností jak pro výuku tak i relaxaci venku, a to po celý školní rok.