Školní jídelna

Odhlašování obědů:

Telefon jídelna: 318 865 250 - odhlašování obědů do 7:15 h. !

Obědy se hradí převodem na účet anebo v hotovosti, v ředitelně ZŠ.

Kontakt: vanzurova@zsamsvysokychlumec.cz

tel. na vedoucí školní jídelny: 733 533 057 

Stravování probíhá na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb.

Stravování v MŠ

Dítě v mateřské škole má právo odebrat denně: přesnídávku, oběd, svačinu dle věkové kategorie

Stravování v ZŠ

Žák ZŠ má právo odebrat 1 oběd denně.