Rytmus dne


7.00 - 8.20 příchod dětí, volná hra na zahradě

8.30 ranní kruh a řízená činnost (pozdravení, rytmické říkanky, písně a kruhové hry)

9.00 svačina

9.30 odchod do lesa

9.45 - 10.45 volná hra v lese

10.45 - 11.15 procházkou zpět na zahradu

11.30 oběd

12.00 - 12.30 vyzvedávání dětí po obědě

12.30 - 14.00 spánek menších dětí, klidové činnosti starších dětí

14.30 svačina

15.00 - 16.00 vyzvedávání dětí, volná hra na zahradě