Rytmus dne


7.00 - 8.20 příchod dětí, volná hra na zahradě

8.30 řízená činnost (ranní kruh: pozdravení, rytmické říkanky, písně a kruhové hry)

9.00 svačina ve venkovním přístřešku

9.30 - 10.00 procházkou do lesa

10.00 - 11.00 volná hra v lese

11.30 oběd

12.00 - 12.30 vyzvedávání dětí po obědě

12.30 - 14.00 spánek menších dětí, klidové činnosti starších dětí

14.15 svačina

14.45 - 16.00 vyzvedávání dětí, volná hra na zahradě