Provozní informace

Rytmus dne LMŠ Vysoký Chlumec

7.00 - 8.30 příchod dětí, volná hra

9.00 ranní kruh a řízená činnost (pozdravení, rytmické říkanky, písně a kruhové hry)

9.30 svačina

10.00 odchod do přírody (putování na vybrané místo) nebo činnosti při zázemí

10.30 - 11.30 volná hra

11.35 oběd

12.30 - 13.00 vyzvedávání dětí po obědě

13.00 - 14.30 spánek menších dětí, klidové činnosti starších dětí

14.45 svačina

15.00 - 16.00 volná hra a odchod domů

Rytmus dne a jeho náplň je orientační, respektuje aktuální potřeby a nálady jednotlivých dětí, kolektivu i pedagogů.