Náš tým

Jsme tým kvalifikovaných pedagogických pracovníků, kteří chtějí žáky provázet na jejich vzdělávací cestě.

KONTAKT:

skola@zsamsvysokychlumec.cz

+420 315 315 081

Mgr. Veronika Křenková, ředitelka školy, třídní učitelka 1. a 2. ročníku, matematika, prvouka

krenkova@zsamsvysokychlumec.cz  

tel.: 736 752 369

Ve škole na Vysokém Chlumci učím od roku 2004 a to především matematiku podle metody prof. Hejného, ve které stále nacházím inspiraci jak pracovat s dětmi a jak je provázet na cestě poznávání a osobního rozvoje. Baví mě obrovské množství věcí. Ráda tvořím a poznávám krásy kolem nás. V poslední době se mi také plní velký sen. Pracovat v  týmu, který má možnost skrze vzájemnou důvěru tvořit něco nového. Společně tak můžeme všem nabízet inspirativní školu plnou pohody.  

BSc. Blanka Kaše, zástupkyně ředitelky školy, třídní učitelka 3. ročníku, angličtina

kase@zsamsvysokychlumec.cz  

tel.: 723 007 085

Po téměř dvacetiletém pobytu v USA a Velké Británii, kde jsem pracovala jako manažerka ředitelské kanceláře v Ústavu pro výzkum rakoviny na lékařské fakultě v londýnské univerzitě Queen Mary, jsem se vrátila do České republiky jako kvalifikovaná učitelka anglického jazyka. Ve svých hodinách předávám své nadšení pro angličtinu i osobní zkušenost s potřebou její znalosti. Pořádám různé mimoškolní aktivity pro dospělé a děti, což mě velmi baví a naplňuje. Mám dvě děti a budujeme "farmu", takže se nikdy nenudíme.  

Mgr. Olga Trachtová Hadáčková, třídní učitelka 4. a 5. ročníku, český jazyk, člověk a jeho svět, informatika, koordinátorka ŠVP a digitalizace, badatelský kroužek

trachtova.hadackova@zsamsvysokychlumec.cz   

tel.: 774 831 087

Původní profesi programátorky jsem se po narození svých dětí rozhodla vyměnit za pedagogickou dráhu. Původní zaměření předškolního pedagoga jsem si rozšířila o učitelství pro 1. stupeň základní školy a nastoupila jako učitelka zejména českého jazyka s vizí, že žáci budou umět svůj mateřský jazyk správně používat.

Ve svém volném čase se kromě starosti o rodinu a domácnost věnuji vedení dětských oddílů v Tělocvičné jednotě Sokol v Krásné Hoře nad Vltavou. Jsem dárce krve a externí redaktorka regionálního týdeníku Sedlčanský kraj. 

Jana Pecholtová, ranní družina, asistentka pedagoga, kroužek vaření

Miroslav Kaše, tělesná výchova

m.kase@zsamsvysokychlumec.cz   

tel.: 607 443 873

Iva Fišerová, D.D., "čtecí babička"

fiserova.iva@gmail.com

721 676 534

Jsem babička jedenácti většinou již odrostlejších vnoučat a mám potřebu podpořit menší děti v jejich imaginaci. Čtení poskytuje dětem jedinečný prostor být ve vlastním světě, při poslechu ho rozvíjet a podporovat tak následnou tvořivost, která tryská z vnitřního bohatství dětské duše. Čtení zároveň učí děti pozorně naslouchat, být plně soustředěny a krom příběhu vnímat a přijímat bohatost naší mateřštiny.

Viola Tulachová, družina