Mgr. Veronika Křenková, ředitelka školy

expertka matematiky Hejného metodou, prvouka

krenkova@zsamsvysokychlumec.cz  

tel.: 736 752 369

Ve škole na Vysokém Chlumci učím od roku 2004 a to především matematiku podle metody prof. Hejného, ve které stále nacházím inspiraci jak pracovat s dětmi a jak je provázet na cestě poznávání a osobního rozvoje. Baví mě obrovské množství věcí. Ráda tvořím a poznávám krásy kolem nás. V poslední době se mi také plní velký sen. Pracovat v  týmu, který má možnost skrze vzájemnou důvěru tvořit něco nového. Společně tak můžeme všem nabízet inspirativní školu plnou pohody.  


BSc. Blanka Kaše, zástupkyně ředitelky školy 

třídní učitelka 4. a 5. ročníku, angličtina

kase@zsamsvysokychlumec.cz  

tel.: 723 007 085

Po téměř dvacetiletém pobytu v USA a Velké Británii, kde jsem pracovala jako manažerka ředitelské kanceláře v Ústavu pro výzkum rakoviny na lékařské fakultě v londýnské univerzitě Queen Mary, jsem se vrátila do České republiky jako kvalifikovaná učitelka anglického jazyka. Ve svých hodinách předávám své nadšení pro angličtinu i osobní zkušenost s potřebou její znalosti. Pořádám různé mimoškolní aktivity pro dospělé a děti, což mě velmi baví a naplňuje. Mám dvě děti a budujeme "farmu", takže se nikdy nenudíme.  


Mgr. Veronika Hadáčková

třídní učitelka 1. ročníku, český jazyk, vlastivěda, hudební a výtvarná výchova

hadackova@zsamsvysokychlumec.cz

Celý svůj profesní život se věnuji vzdělávání dětí a nejvíce se mi za tu dobu osvědčil přístup k učení, ve kterém jsou děti aktivními účastníky. Potom lze podpořit jejich přirozenou tvořivost a zvídavost, k čemuž velice napomáhá propojení s přírodou.

Jsem vděčná, že nyní mohu být součástí týmu lidí, kteří tyto hodnoty sdílí.


Mgr. Hana Koupená

třídní učitelka 2. a 3. ročníku, český jazyk, matematika, prvouka

koupena@zsamsvysokychlumec.cz

Po gymnáziu a studiu na pedagogické fakultě jsem prošla řadou různých zaměstnání, pracovala jsem s menšími i většími dětmi, zdravými i handicapovanými. V současnosti jsem hlavně máma třech synů, se kterými se nikdy nenudím. Mám ráda přírodu, zahradničení, tvoření, bicyklování,… Jsem otevřená novým věcem a práci na této škole beru jako cestu, po které se moc ráda vydám a pokusím se být dětem dobrou průvodkyní.


Miroslav Kaše, tělesná výchova

tel.: 607 443 873


Jana Pecholtová, odpolední družina, učitelka, kroužek vaření

tel. družina: 732 646 332


Iva Fišerová, D.D., "čtecí babička"

fiserova.iva@gmail.com

tel.: 721 676 534

Jsem babička jedenácti většinou již odrostlejších vnoučat a mám potřebu podpořit menší děti v jejich imaginaci. Čtení poskytuje dětem jedinečný prostor být ve vlastním světě, při poslechu ho rozvíjet a podporovat tak následnou tvořivost, která tryská z vnitřního bohatství dětské duše. Čtení zároveň učí děti pozorně naslouchat, být plně soustředěny a krom příběhu vnímat a přijímat bohatost naší mateřštiny.


Viola Tulachová, ranní družina

tel. družina: 732 646 332