Cena stravného pro rok 2024

pro děti v MŠ

- děti do 6 let 42 Kč

- děti od 7 let 45 Kč

pro děti v ZŠ

  • děti od 7 do 10 let 30 Kč
  • děti od 11 do 14 let 35 Kč

Ceny jsou v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Obědy jsou splatné zpětně po měsíčním vyúčtování stravného. Prosíme o úhradu na číslo účtu pod variabilním symbolem dítěte, dle instrukcí zaslané v e-mailové komunikaci.