Provozní informace

Informace k provozu LMŠ

Lesní třída je otevřená od 7:00 do 16:00.

Kapacita lesní třídy je 16 dětí za doprovodu zpravidla dvou dospělých.

Bližší informace k provozu obdrží rodiče zapsaných dětí před nástupem dítěte do školky. 

Úplata za předškolní vzdělávání 

a) celodenní docházka 300 Kč/měsíc

d) vzdělávání dětí v povinném roce předškolního vzdělávání se poskytuje bezúplatně

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce zejména v případě dětí ze sociálně znevýhodňujícího prostředí.