Přijímání dětí

Do mateřské školy přijímáme děti ve věku od 3 do 6 let, výjimečně děti od 2 let (pokud to podmínky dovolí a ve třídě je volná kapacita). 

Zápis pro školní rok 2024/2025 se koná ve středu 15. května 2024 od 15h do 17h na školní zahradě.