Družina

Školní družina při ZŠ Vysoký Chlumec je nově umístěna v přízemí budovy školy. Vybavení ŠD je přizpůsobeno potřebám mimoškolních aktivit (stavebnice, hry, knihy, výtvarný materiál, stolní fotbal, stolní tenis). Pro pobyt venku využívá ŠD hřiště při budově ZŠ. Družina i nadále využívá kuchyňku v prvním patře budovy školy.

Děti jsou vděčné za nové brány, na které si vydělaly díky prodeji výrobků na Zahradní slavnosti. Díky za vaši podporu.

Fotogalerie z kroužku vaření je k nahlédnutí zde

Provoz školní družiny:

Ranní provoz: 6.30 - 8.00 hod.

Odpolední provoz: 12.00 - 16.00 hod. 

Měsíční poplatek: 200 Kč / dítě

Kontakt na družinu: 732 646 332

Družina zabezpečuje výchovnou a vzdělávací činnost dětí. Slouží k odpočinku, rozvíjení zájmů a zálib, rozvoji schopnosti komunikace a spolupráce.

Ve školním roce 2023-2024 bude družinu provázat hra "Putování pohádkovým lesem". Našimi kamarády se stanou skřítkové a lesní víla. Každý měsíc nám budou dávat různé úkoly, které budeme s dětmi postupně plnit. Začneme posláním pozdravu z pohádkového lesa, budeme vyrábět a tvořit z přírodnin, kouzlit, čarovat, vařit různé lekvary, poznávat stromy i rostliny a pořádat výpravy do přírody. Celou hru zakončíme v červnu, kdy se rozloučíme s pohádkovým lesem a našimi lesními kamarády. A pokud to vyjde, čeká nás i závěrečná diskotéka v kostýmech skřítků a víl.