Družina

Školní družina při ZŠ Vysoký Chlumec je umístěna v budově ZŠ, v 1. patře, využívá samostatnou učebnu. Vybavení ŠD je přizpůsobeno potřebám mimoškolních aktivit (stavebnice, hry, knihy, výtvarný materiál, stolní fotbal, stolní tenis). Pro pobyt venku využívá ŠD hřiště při budově ZŠ.

Provoz školní družiny:

Ranní provoz: 7.00 - 7.45 hod.

Odpolední provoz: 11.45 - 16.00 hod. 

Režim dne:

11.45 - 13.00 odpočinkové činnosti - četba, stavebnice, společenské a stolní hry, kreslení

13.00 - 14.00 zájmové činnosti - výtvarná, hudební, pohybová, sportovní, přírodovědná, společenskovědní

14.00 - 16.00 pobyt venku, vycházka, rekreační činnost, hry, sebevzdělávací činnost (vypracování domácích úkolů, křížovky, hlavolamy)

Družina zabezpečuje výchovnou a vzdělávací činnost dětí.

Slouží k odpočinku, rozvíjení zájmů a zálib, rozvoji schopnosti komunikace a spolupráce.

Děti se mohou účastnit řady her a soutěží, seznámit se se základy bezpečnosti, první pomoci, základy stolování a společenského chování. Rozvíjí se zde estetické cítění, pracují s různými i netradičními materiály. To vše probíhá v klidné přátelské atmosféře založené na dobrovolnosti.