Družina

Školní družina zajišťuje výchovnou práci pro žáky I. stupně.
Provoz školní družiny je přizpůsoben požadavkům rodičů. Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování. 

Provozní doba školní družiny je

od 6.30 do 16 hodin.


Družina

Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností souvisejících s plněním školních povinností, může jít o vypracování domácích úkolů nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her.

Činnosti v ŠD přispívají k odstranění únavy a k regeneraci tělesných i duševních sil dětí, k získání nových poznatků o životě kolem nás, o společnosti a o přírodě.

Podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, je stanoven poplatek za školní družinu ve výši 100 Kč/měsíc.