Holky z lesní školky

Kateřina Hodysová

kontakt: hodysova@zsamsvysokychlumec.cz

 

Baví mě pozorovat děti, poznávat je, jejich svět. Ráda jsem jim oporou v každodenním životě školky. Důvěru ve vztahu s dětmi, rodiči a kolegy vnímám jako klíčový předpoklad ke společnému směřování ve výchově dětí. Věřím, že se nám ve školce daří vytvářet pro děti bezpečnou náruč, do které se rády vracejí. Ve školce pracuji pátým rokem. Dva roky jsem pracovala v ekologické mateřské škole Semínko na Toulcově dvoře a rok jsem sbírala zkušenosti v pražských lesních školkách: LMŠ Jaata a LMŠ Vhaaji. 


Kvalifikace: 

Vystudovala jsem Angličtinu a Výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a v současnosti dokončuji magisterské studium v oboru Pedagogika předškolního věku. V rámci diplomové práce se intenzivně zabývám tématem volné hry v předškolním vzdělávání v kontextu lesních mateřských škol. V poslední době jsem absolvovala vzdělávací cyklus Pohádky a divadlo v mateřské škole, třídenní kurz Lesní terapie s Rudolfem Hettichem a kontinuální kurz Slabikář práce se dřevem jehož součástí byl i seminář o přínosném riziku a zážitkový kurz první pomoci.


Martina Váchová

kontakt: vachova@zsamsvysokychlumec.cz

 

Narození dvou dcer mě přivedlo k pořádání akcí pro děti - jedná se především o letní příměstské tábory Veselá věda. Obdivuji dětskou fantazii a těším se, co nového společně s dětmi objevíme, co se naučíme a co zažijeme.


Kvalifikace: 

Vystudovala jsem psychosociální studia a po vysoké škole jsem pracovala jako sociální pracovník a osobní asistent handicapovaných lidí. V roce 2023 jsem začala navštěvovat roční kurz pro začínající průvodce v lesní mateřské škole. Tento kurz propojuje základy pedagogické psychologie, praktické dovednosti v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě a tvořivé techniky s přírodninami a dalším materiálem a vytváří tak vhodnou cestu, jak prakticky zprostředkovat environmentální témata dětem. Učíme se pracovat s rizikem a cílem kurzu je, aby výsledný pedagogický proces byl podložen odbornou znalostí, nikoliv nahodilostí. 
Viola Tulachová

kontakt: tulachova@zsamsvysokychlumec.cz

 

K práci s dětmi jsem se dostala díky velké náhodě a bylo to to nejlepší, co se mi mohlo stát, protože dětský svět je krásný a čím lépe ho poznávám, tím více chci být jeho součástí. 


Kvalifikace:  

Studuji obor Učitelství pro mateřské školy na Jihočeské univerzitě, jelikož bych se práci s dětmi chtěla i nadále věnovat.