Mateřská škola

Mateřská škola malebného městyse Vysoký Chlumec se nachází přímo v centru obce. Naším cílem je vytvářet rodinné prostředí, věkově různorodé, kde budou děti šťastné, zdravé a uvědomující si hodnotu sebe i světa a lidí kolem něj. Od školního roku 2022/2023 začínáme pracovat ve vzdělávacím programu Začít spolu.

Když počasí dovolí, trávíme co nejvíce času pobytem venku. Využíváme krásné okolí Vysokého Chlumce i rozmanitou školní zahradu, která poskytuje skvělé zázemí pro hry i předškolní přípravu. V případě nepříznivého počasí využíváme vnitřní prostory mateřské školy, základní školy, družinu i tělocvičnu.

Vytváříme bezpečné, příjemné a inspirativní prostředí pro všestranný rozvoj dětí a to vše s individuálním přístupem. Připravujeme děti na snadný přechod do ZŠ. Spolupracujeme také se základní školou, pořádáme společné akce, výlety, předškolní výuku máme jako "velcí" ve škole a taky se pravidelně připojujeme k hodinám tělocviku, při kterých děláme úplně všechny věci jako naši školní kamarádi.


KONTAKT:

e-mail: skolka@zsamsvysokychlumec.cz

tel.: 731 411 916