Školská rada


Členové školské rady byli zvoleni zastupitelstvem, rodiči i pedagogickými pracovníky. První zasedání proběhlo 8. března 2022.

Členové školské rady zvoleni pro období 2021/22 - 2023/24:

Zuzana Dvořáková, Markéta Jarešová, Jiří Svatek
Monika Lišmanová, Nikolaus Lobkowicz, Romana Zemánková
Kateřina Ahmad, Marcela Šeráková, Olga Trachtová Hadáčková