Školská rada

Členové školské rady zvoleni pro období 2021/22 - 2023/24

Předsedkyně školské rady:

Romana Zemánková

Zástupci zřizovatele:

Zuzana Dvořáková, Stanislava Jelenová Schultingová, Jiří Svatek 

Zástupci rodičů:

Andrea Bartoňová, Monika Lišmanová, Romana Zemánková

Zástupci pedagogů:

Veronika Hadáčková, Blanka Kaše, Marcela Šeráková

Znovuzvolení členů školské rady proběhlo ve školním roce 2021-2022 a její první zasedání se konalo 8. března 2022. Školská rada se schází dle potřeb, minimálně dvakrát ročně.