Školská rada


Členové školské rady byli zvoleni zastupitelstvem, rodiči i pedagogickými pracovníky a první zasedání se bude konat ve čtvrtek, 27. 01. 2022 v 18.00 v prostorách školy. 

Členové školské rady zvoleni pro období 2021/22 - 2023/24:

Zuzana Dvořáková, Markéta Jarešová, Jiří Svatek
Monika Lišmanová, Nikolaus Lobkowicz, Romana Zemánková
Kateřina Ahmad, Marcela Šeráková, Olga Trachtová Hadáčková