Lesní mateřská škola

Výchova a vzdělávání

Péče o děti, jejich výchova a vzdělávání probíhá v lesní mateřské škole na zahradě a venku v přírodě - v lese. V zimě využíváme zázemí v podobě zahradního domku, kde se ohřejeme, naobědváme a starší děti se zde věnují tkaní, tvoření, mají své "předškolácké povinnosti", zatímco mladší děti spí v oddělené spinkárně. Na podzim a s příchodem jara trávíme čas co nejvíce venku, včetně stravování. 

Pro děti v předškolním věku, zejména pro ty nejmladší dvou a tříleté, je zásadní rytmus a opakující se činnosti. Ve školce dbáme na dodržování rytmu dne, jelikož dětem stálost a opakující se rituály přináší pocit bezpečí. Naším cílem je dbát zejména na potřeby dětí, které jsou nám svěřeny do péče a pocit bezpečí a přijetí je jednou ze základních vývojových potřeb dítěte předškolního věku. Proto preferujeme aby děti do školky chodily pravidelně, skupina dětí byla stabilní (neměnila se každý den) a abychom s každým dítětem i my dospělí mohli navázat bližší vztah a dobře ho poznali. 

Učíme se prožitkem, vzdělávání stavíme na zkušenostech získanými všemi smysly v rozmanitém prostředí - přírodě. Snažíme se aby vzdělávací prostředí bylo funkčně vybavené, ale taky krásné. V péči o prostor a zahradu jdeme dětem příkladem a přáli bychom si, aby vše, co děti obklopuje mělo určitou estetickou hodnotu. Myslíme si, že děti nepotřebují velké množství materiálu v podobě hraček s vymezeným účelem použití. Proto se spíše snažíme dětem nabízet takový materiál, který je tzv. "open-ended": může být tím, čím dítě potřebuje, co mu fantazie dovolí a kam jej dovede. Takového materiálu je příroda plná. 

Dostatek příležitostí pro volnou hru dětí je pro nás klíčový. Ve školce se snažíme vědomě vytvářet pro volnou hru vhodné prostředí a radujeme se, když si děti opravdu hrají (když nás dospělé nepotřebují, jsou ve hře aktivní, angažované). Volná hra je významným prostředkem pro rozvoj osobnosti dítěte, jeho schopností a dovedností. Během hry dítě může zejména spontánně a tvořivě uplatňovat vlastní subjektivitu, navazovat vztahy, učit se komunikovat s ostatními a společně řešit problémy. V dnešní době se na hru často pohlíží, jako na něco zbytečného (hra má mnohem nižší společenskou hodnotu, než řízené vzdělávání) a často zapomínáme na četné přínosy, které volná hra pro rozvoj dětí má a které řízenými činnostmi nelze vynahradit.  

Role dospělého

Snažíme se být dětem oporou a autoritou. Dospělý by podle nás měl být pevnou skálou, o kterou se může dítě opřít. Nejsme zastánci bezbřehé liberální "nevýchovy"/svobodné výchovy, nýbrž chceme dětem poskytovat prostor pro vlastní růst za jasně vymezených hranic (ve smyslu vyváženého pedocentrismu: rozvoj osobnosti dítěte na základě láskyplného vedení). Naší vizí je pedagog, který je autentický, pevný, důsledný ale zároveň i laskavý a hravý. 

Z čeho vycházíme

Je nám blízká pedagogická koncepce dánské mateřské školy Nokken. Zájemcům vřele doporučujeme knihy Pomalé rodičovství a Pět zlatých klíčů k naplněnému dětství s dětmi od narození do 7 let od Helle Heckmann. 

Více informací o lesní třídě najdete v třídním vzdělávacím programu. 

Pro více informací nás můžete kontaktovat na: lms@zsamsvysokychlumec.cz nebo na telefonním čísle 731 182 460.