Lesní mateřská škola


"Neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení"

S radostí oznamujeme, že od 1. 9. 2022 rozšiřujeme mateřskou školu o další třídu, a to formou Lesní mateřské školy.

Tato nová třída je určena pro děti ve věku od 3-6 let a její maximální kapacita je 15 dětí.

Lesní mateřská škola má své působiště na zahradě za hlavní budovou školy, s novým zázemím v podobě zahradního domečku, s vytápěním.

Výchova a vzdělávání

Péče o děti, jejich výchova a vzdělávání probíhá v lesní mateřské škole na Vysokém Chlumci na zahradě při zázemí Lesní mateřské školy a ve volné přírodě - v lese, na louce, na poli. Životem v přírodě a v souladu s přírodou děti vedeme ke kladnému vztahu k přírodě a stavíme základy environmentální odpovědnosti.

Jak si hrajeme a jak se učíme

Děti si hrají s tím, co mají v daném ročním období a na daném místě k dispozici - klacek může být mečem, kouzelnou hůlkou, nebo vařečkou. Důraz je kladen na učení prožitkem, na zkušenosti získanými všemi smysly v přírodě, která poskytuje nespočet podnětů, ve vztahu k dětem je sama o sobě pedagogem.

Volná hra

Klíčovým prvkem pedagogické koncepce je dostatek prostoru pro volnou hru dítěte, ve které mohou spontánně uplatňovat vlastní subjektivitu, navazují vztahy, komunikují a společně řeší problémy.

Role dospělého

Pedagog Lesní mateřské školy je pro dítě pevnou skálou, o kterou se může vždy opřít. Vlastní činností a chováním jde dětem příkladem, v jednání je čitelný a ve vztahu k dětem důsledný. Zná potřeby dětí a je k nim vnímavý, uvědomuje si, že dítě vnímá svět jiným způsobem než dospělý. Pedagog je strážcem hranic, potřeb dětí, času a rytmu dne.

Z čeho vycházíme

Je nám blízká pedagogická koncepce a přístup zkušené pedagožky a autorky Helle Heckmann - knihy Pomalé rodičovství a Pět zlatých klíčů k naplněnému dětství s dětmi od narození do 7 let.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na: LMS@zsamsvysokychlumec.cz nebo na telefonním čísle 731 182 460.