Fotogalerie ZŠ 2021-2022

Náš badatelský kroužek se zapojil do Velké vodní výzvy. Tu tvořilo devět dílčích, z nichž jsme si vybrali čtyři. Díky jejich splnění budeme zařazeni do slosování o pomůcky pro vodní bádání.

Středa 18. května byla rozhodným dnem pro všechny naše školáky, kteří neabsolvovali týdenní plavecký výcvik na Srní. Závody jim skončil plavecký výcvik v Příbrami, na který dojížděli po dobu pěti týdnů vždy ve středu společně s předškoláky. Gratulujeme jim ke krásným výsledkům, ve vodě se o ně nemusíme bát.

Keramika

18.07.2022

Ve středu 18. května jsme se při výtvarné výchově pustili do výroby keramických kachlí na téma rodina nebo motýlů. Ta druhá varianta souvisela s tím, že jsme právě v tento den vypouštěli do přírody naše tři vylíhlé motýly. Žáci pracovali venku, na školním dvoře. Jejich práce poputují po zaschnutí do naší školní keramické pece.

Výtvarnice Linda Kaplanová přišla do naší školy již potřetí. Tentokrát s sebou přinesla barvy, které předtím sama vyrobila - z kurkumy, červené řepy, mrkve a dalších ingrediencí bohatých na přírodní barviva. Pod jejím vedením pak na našem podiu na zahradě vznikaly zajímavé přírodní akvarely doplněné třeba i kresbou travinami. Žáci se dokonce vydali...

Motýlárium

07.07.2022

V letošním roce jsme si jaro ve škole zpestřili novými zvířátky. Nejprve jsme do motýlária umístili housenky a krmení. Nyní již na okně v družině pozorujeme jejich zakuklení a nemůžeme se dočkat, kdy a kolik jich vyletí.

Knihobudka

07.07.2022

Možná jste si všimli, že před naší školou máme novou barevnou budku. Není to budka ledajaká, ale přímo knižní. Knihobudky jsou formou veřejných knihoven. Často vznikají přeměnou starých telefonních budek na malé knihovničky nebo se vytváření nové, jako je právě ta naše. Na její výrobě se podíleli i žáci naší školy. Věříme, že bude dobře sloužit!

Úterý 3. května se stalo dnem realizace jednoho z vánočních dárků - výletu do Prahy. Sešli jsme se v Sedlčanech na vlakovém nádraží, odkud jsme přes Olbramovice cestovali vlakem. Po příjezdu na hlavní nádraží jsme se přesunuli k lanovce na Petřín. Děti nás přemluvily na návštěvu bludiště, kde jsme si pohledem do několika zrcadel snad úplně všichni...

Zápis do ZŠ

07.07.2022

Zápis budoucích prvňáčků proběhl 27. dubna ve třídě, kam v září většina z nich nastoupí. Přišlo 12 dětí, z nich bude mít jedno odklad školní docházky. Někteří budou patřit do skupiny našich domškoláků, na jiné se těšíme přímo při našem vyučování. Při zápisu pracovali s krychličkami, se zvířátky, skládačkami, ale došlo také na sport, protože ve...

Ve středu 13. dubna proběhl na naší škole den otevřených dveří. Zájemci se mohli přijít podívat již na ranní kruh. První dvě hodiny proběhly ve třídách, po přestávce jsme se vypravili na naši školní zahradu. Zde na žáky čekalo několik stanovišť - matematické, českojazyčné, výtvarné a vlastivědně-přírodovědné. Pracovali metodou pětilístek, vyráběli...

V týdnu od 21. do 25. března absolvovala většina našich žáků plavecký výcvik v rozsahu 20 vyučovacích hodin. Byla to pro naši školu novinka - doposud se jezdilo jednou za pár let na 10 lekcí do bazénu do Příbrami. Přihlášeno bylo 21 dětí, těch ostatních osm zvolilo dojíždění do Příbrami. Trojice dalších žáků byla v daném termínu nemocná, a tak...