Velká vodní výzva

18.07.2022

Náš badatelský kroužek se zapojil do Velké vodní výzvy. Tu tvořilo devět dílčích, z nichž jsme si vybrali čtyři. Díky jejich splnění budeme zařazeni do slosování o pomůcky pro vodní bádání.

V pátek 20. května jsme se vydali pěšky do Počepic. Naše cesta vedla přes vrch Radešín, ze kterého jsme se pokochali nádherným výhledem nejen na naši historickou dominantu. Pak jsme museli překonat několik luk a mezí, abychom se dostali k Počepickému potoku. Zde jsme se vyzuli a prošli se studenou vodou, což bylo právě součástí výzvy. Při cestě jsme ještě sbírali odpadky, kterých ale bylo jen pomálu.

Na závěr jsme si naplánovali zmrzlinu a cestu domů autobusem, ale protože nám ta pěší část zabrala víc času, než jsme počítali, museli jsme tyto dva body obrátit.