Návrat dětí do školy a školky

V pondělí 12.dubna se k prezenční výuce vrací všichni žáci 1. stupně základní školy, do školky se vrací pouze předškoláci.

Informace byly zaslány elektronicky. Byla prominuta úplata za březen ( MŠ i ŠD).

Informace k návratu ostatních dětí do školky nemáme. Výjimku mají děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

 e) příslušníci ozbrojených sil, 

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 

j) zaměstnanci Finanční správy České republik


Zápis do mateřské školy na rok 2021/2022


Informace k zápisu do 1. třídy na rok 2021/2022

Vzhledem k nedobré epidemické situaci proběhne zápis bez osobní přítomnosti. Časové rozmezí pro podání přihlášky k zápisu bude od 1.4. do 30.4. Na adresu školy můžete tedy během celého dubna posílat žádost o zapsání dítěte do školy. K oskenované žádosti přiložíte oskenovaný dotazník a oskenovaný rodný list dítěte. Tyto dokumenty můžete nechávat i v obálce na úřadě městyse Vysoký Chlumec nebo přinést osobně 15.4. do školy v čase 14.00-15.00hodin. V případě nejasností  nebo žádosti o odklad šk. docházky tel. 736752369. Tiskopisy ke stažení v příloze.