Podpora čtenářství

27.12.2021

Když se žáci naučí číst, začnou již v prvním ročníku sami číst knihy. Již po dobu prvního a druhého ročníku mají širokou nabídku četby v naší školní knihovně. Ve třetím až pátém ročníku pracujeme se čtením třemi různými způsoby. Jednu hodinu týdně věnujeme tzv. čtenářské dílně. Žáci si při ní čtou sami knihu, kterou si dopředu vyberou, ale sledují v ní zadané téma nebo jev, třeba emoce hlavního hrdiny apod. V závěru takové hodiny si všichni povídáme o tom, co jsme v jaké knize objevili zajímavého.

Další hodinu čtení máme jako literární výchovu nebo společnou četbu. Zásobu vhodné četby nám mimo jiné zajišťuje spolupráce se školami v okolí prostřednictvím MAP.

Třetí způsob, kterým podporujeme čtenářství našich žáků, je podpora domácího čtení. Každý měsíc mají žáci přečíst alespoň jednu knihu (od třetího ročníku). Po jejím přečtení se v hodině českého jazyka usadí do tzv. křesla pro krále čtenářů a právě přečtenou knihu nám ostatním představí. Po tomto úkonu následuje nalepení čtenářského listu na náš čtenářský strom.