Podpora čtenářství

27.12.2021

Když se žáci naučí číst, začnou již v prvním ročníku sami číst knihy. Za každou přečtenou si potom navlečou korálek. Druhý korálek získají, když knihu představí spolužákům. A třetí korálek je za zapsání záznamu do čtenářského deníku. Takže ti, které čtení baví, už navlékají korálky i pro své sourozence.

Ve třetím až pátém ročníku pracujeme se čtením třemi různými způsoby. Jednu hodinu týdně věnujeme tzv. čtenářské dílně. Žáci si při ní čtou sami knihu, kterou si dopředu vyberou, ale sledují v ní zadané téma nebo jev, třeba emoce hlavního hrdiny apod. V závěru takové hodiny si všichni povídáme o tom, co jsme v jaké knize objevili zajímavého.

Další hodinu čtení máme jako literární výchovu nebo společnou četbu. Konkrétně páťáci během prvního pololetí přečtou společně knihu Tajemství jeskyně pokladů a ve druhém pololetí se zaměříme na základní literární teorii. Třeťáci se čtvrťáky to mají přesně naopak - nyní využíváme naše čítanky k tomu, abychom se zorientovali v různých literárních pojmech. Na druhé pololetí vybereme knihu, kterou spolu budeme společně číst.

Třetí způsob, kterým podporujeme čtenářství našich žáků, je podpora domácího čtení. Každý měsíc mají žáci přečíst alespoň jednu knihu. Po jejím přečtení se v hodině českého jazyka usadí do tzv. křesla pro krále čtenářů a právě přečtenou knihu nám ostatním představí. Po tomto úkonu následuje nalepení čtenářského listu na náš čtenářský strom. Stromy máme ve třídě dva: Na jeden lepí své listy páťáci se mnou, na druhý třeťáci, čtvrťáci a paní asistentka. Je nás tedy na každý strom 15.

Navíc máme čtenářskou výzvu - bingo. Je v něm 30 okének s různým zadáním, např. ´Kniha, která získala ocenění Zlatá stuha´ nebo ´Kniha, jejímž hlavním hrdinou je zvíře´. Za každou přečtenou a představenou knihu si vybarvíme maximálně dvě pole. Ty, kteří stihnou za školní rok vyplnit bingo celé, čeká odměna v podobě společného nocování, možná i pod stanem.

Olga Trachtová Hadáčková