WOW! English

27.12.2021

Wow! English není žádná komplikovaná metoda. Naopak je založena na výuce jazyka tím nejpřirozenějším způsobem, podobně jako se učíme mateřský jazyk: napodobováním, opakováním, prostřednictvím prožitku se zapojením více smyslů a emoční paměti. Děti se v hodinách učí nejen z tištěného materiálu, ale především z video příběhů a video písniček. Díky reálné lidské tváři a použití jazyka v kontextu děti zapojují emoční paměť, celý příběh si prožijí, a tudíž lépe zapamatují. Hlavní hrdinové "Steve a Maggie" motivují děti k opakování nové slovní zásoby nahlas, čímž si ji upevňují, a nenásilně se učí správnou výslovnost, a tak odbourávají strach z mluveného projevu a budují sebevědomý projev v cizím jazyce.

Sama jsem s touto metodikou seznámila díky odpolednímu školení v roce 2019. Intenzivně jsem totiž hledala vhodné učebnice angličtiny pro práci s dětmi tak, aby děti zaujaly a aby i tyto materiály používali Cambridžskou metodiku, kterou jsem si osvojila při svých studiích i výuce ve Velké Británii.

Ač se mi materiály Wow! velmi osvědčily, nedržím se jich striktně. Kdykoliv je to možné, doplňujeme Stevovy lekce o vlastní projekty. V lekci "Master Chef" jsme ochutnávali různá jídla, připravovali jsme si vlastní smoothies a nakonec jsme pro celou školu připravili tradiční anglickou snídani "Big breakfast".

Při příležitostech britských a amerických svátků se nejen seznámíme s konkrétní tradicí a příslušnou slovní zásobou, ale hlavně vše společně prožijeme. V naší škole tak probíhají oslavy Halloweenu, Bonfire night (Noc Guye Fawkese). Remembrance Day (Den válečných veteránů), Pancake Day (Palačinkový den), Velikonoc i Vánoc.