Hejného matematika

27.12.2021

Ve škole Vysoký Chlumec učím matematiku podle metody prof. Hejného. Tato metoda má několik klíčových principů, které můžeme aplikovat nejen v matematice, ale v celkovém postoji k dětem. Učitel není ten, kdo všechno ví, umí a přednáší. Má spíše radit, povzbuzovat, motivovat. Je to především umění správně klást otázky (M. Montessori by to popsala jako připravovat prostředí), aby žák sám objevil nové poznatky, neboť vlastní zkušenost a poznatek má větší váhu než převzatý. Taktéž radost, která toto poznávání provází, je klíčová pro tuto cestu pedagogiky.

Známá jsou matematická prostředí, která pan prof. Hejný používá (děda Lesoň, pavučiny, autobus atd.), která zamotají hlavu většině dospělým, ale pro děti jsou to zábavné hry, které prohlubují a rozvíjí matematické myšlení. I tato metoda se stále vyvíjí a v poslední době klade důraz na diferenciaci, aby všichni žáci zažili úspěch a radost z poznání.