Zahradní slavnost

25.06.2022

Na čtvrtek 23. června jsme se připravovali dlouho. Každé ráno zněly na chodbě verše a písně, které jsme se učili. Plánovali jsme občerstvení i prodej dalších věcí. Na zahradě se objevil oděvní bazárek, zahradnictví, ale také stánek s naším časopisem a obrázková galerie.

Všechno to mělo tři cíle. Tím hlavním bylo společné setkání dětí, rodičů, učitelů a dalších přátel na konci roku, kdy se toho opravdu hodně událo. Druhým cílem bylo slavnostně se rozloučit s našimi páťáky, kteří naši školu opouštějí a dál už se budou vzdělávat v Sedlčanech. A tím třetím bylo letos netradičně podpořit finančně naši sbírku, o které informujeme na titulní straně. A když už jsme u té slavnostní atmosféry, využili jsme ji také k tomu, abychom veřejně poděkovali učitelce mateřské školy Marcele Šerákové za její třicetiletou službu.

Že se akce vydařila bylo poznat jak na místě, kde byla spousta spokojených tváří, tak i po sečtení obsahu kasiček. Moc děkujeme za příjemně strávený čas i naši podporu!