Ekocentrum Loutí

26.05.2023

Loutí je malá vesnička kousek od břehů Slapské přehrady, nedaleko Neveklova. Kromě jiného je tam také ekocentrum, které nás přivítalo v pondělí 24. dubna. Rozděleni do dvou skupiny jsme nejprve po dva dny vlastnoručně vyráběli lucerničky. Hledali jsme strom či keř s vhodnými větvičkami, měřili, řezali, spojovali, zdobili plátno, šili. Mezitím jsme vždy vyrazili do lesa, který jsme se učili vnímat novým pohledem. Strávili jsme tu tři dny naplněné činnostmi, které pro nás byly více či méně netradiční.