Zápis 9. 4. 2024

Zápis do 1. ročníku školního roku 2024-2025 proběhne v úterý, 9. 4. 2024 mezi 14.00 - 17.00 hodinou, v prvním patře ZŠ a MŠ Vysoký Chlumec.

POTˇŘEBNÉ DOKUMENTY PRO ZÁPIS 


ŽADATELÉ O PŘIJETÍ K IV dle §41 navíc připraví


POTŘEBNÉ DOKUMENTY PRO ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY