Začínáme se Začít spolu

30.09.2022

Během letních prázdnin jsme dosavadní třídu obohatili novým nábytkem. Děti se učí pracovat v jednotlivých centrech aktivit, zároveň ale necháváme možnost kolektivní společné práce. Do výuky začleňujeme postupně prvky programu Začít spolu. Velice oblíbené je mezi dětmi plnění ranního úkolu, který mají každý den připravený před vstupem do školky.