Rudolfinum

26.05.2023

Ve středu 17. května jsme se vypravili do Rudolfina na hudební program Hluboký vesmír, jehož cílem je přiblížit si skladbu Antonína Dvořáka Z nového světa, kterou si ve vesmíru cestou na Měsíc pouštěl Neil Armstrong. Pracovali jsme ve třech stanovištích. První bylo zaměřeno na melodii a instrumentální doprovod. Podle jednoduchého záznamu jsme skladbu doprovázeli s hudebními nástroji. Druhá dílna se věnovala rytmu, který vedl pracovník z Nasa. Učil nás nastartovat vesmírnou raketu a dostali jsme se i do stavu beztíže. Všechny tyto dramatické chvilky provázela hudba A. Dvořáka. Třetí dílna nám otevřela vesmír naší fantazie a vedla nás k melodii, kterou jsme si i zazpívali.