Preventivní program

06.01.2022

Ve středu 10. listopadu k nám přijel Radim Strojek ze společnosti ACET se dvěma programy na prevenci patologických jevů.

1., 2. a 3. ročník měl v plánu program Jsme tým - "Putování přes hory". Byl to interaktivní zážitkový program s důrazem na objevení hodnoty spolupráce, rozvoj empatie a prosociálnosti. Žáci měli příležitost reflektovat své chování a spolupracovat s ostatními na změně. Jedna z aktivit například byla ta, že žáci byli v jedné skupince, "svázaní" provazem, který je "stmeloval" do jednoho týmu. A jako tým museli po třídě najít tři ukryté věci. A jak to dopadlo? Každý šel tam, kam si zrovna usmyslel, komunikace a domlouvání neproběhlo žádné. Další aktivita byla v podobném duchu, zahrnovala přesun na židličkách z jedné strany třídy na druhou. Děti měly asi čtyři židle navíc, ale při pádu či opření se o lavici se jim vždy jedna židle odebrala. Hra se musela odehrávat v tichosti, tak aby děti nevzbudily Yettiho. Čím méně zbývalo židlí, tím lepší byla jejich skupinová spolupráce.

4. a 5. ročník měl objednaný interaktivní a zážitkový program "Říkat ano, říkat ne", zaměřený na zdravý vztah k autoritám - rodičům, učitelům, vedoucím kroužků, starším lidem, pochopení vztahu zodpovědnosti a práv. Měl pomoci žákům vážit si dobrých autorit a umět říct ne, když se autorita chová špatně.