Přání jubilantům

12.01.2023

Ve středu 11. ledna děti vystupovaly s krátkým programem určeným pro jubilanty obce Vysoký Chlumec. Vzhledem k vysoké nemocnosti dětí se tohoto vystoupení mohlo zúčastnit jen několik z nich. Za svoji velkou snahu je přítomní odměnili velkým potleskem. Všichni vystupující si pak odnesli sladkou odměnu.