Pospolitost

12.12.2021

Pospolitost je téma, které nás provázelo celým zářím, a to jak v základní, tak v mateřské škole. Jde o to být spolu za každých okolností, uvědomovat si hodnotu jednotlivce v rámci skupiny, táhnout za jeden provaz. Je to vědomí, že patříme k sobě, že můžeme být jeden druhému prospěšní.

Žáci základní školy se tématu věnovali průřezově v rámci aktivit během celého měsíce, zejména mu ale věnovali dvě hodiny na počátku měsíce. Během nich se s kartami seznámili, vybrali si každý tu svou a řekli nám ostatním, proč právě ji. Pak vytvořili skupiny, ve kterých zpracovali myšlenkové mapy na téma pospolitosti. Ty nám pak zdobily vchod do školy až do prvních dnů měsíce října.