Návštěva z Policie ČR

13.02.2022

Pátek 14. ledna patřil dopravní výchově a prevenci patologických jevů. Přijela k nám totiž poručík Monika Schindlová z Policie ČR. Ráno se věnovala dětem v mateřské škole a na druhou vyučovací hodinu přišla k nám do patra. Nejprve (zejména těm nejmladším) přiblížila obecně práci policistů, poté se věnovala dopravní výchově. Posledním tématem, na kterém byli přítomni všichni žáci naší školy, byly dětské přestupky a trestné činy, jejich následky a prevence. Poté, co se tři mladší ročníky odebraly na tělesnou výchovu, měla ještě pro ty starší připravené povídání o návykových látkách, ale i nelátkových závislostech.