Knihovna Sedlčany

19.03.2022

Během dvou návštěv se seznámili s prostředím Městské knihovny v Sedlčanech všichni žáci naší školy.

Nejprve se tam vypravili prvňáci s druháky a svou třídní učitelkou Kateřinou Ahmad na program s knihou od Alice Rossi - Děti z naší vily. Nejprve si všichni sedli do kruhu a na lístečky psali nebo kreslili pocity nebo popisovali očekávání, se kterými do knihovny přišli. Pak jim paní knihovnice Roškotová ukázala knihy, které pro ně připravila, aby vybrali tu, která je nejvíce zaujala. Učili se při tom argumentovat, proč právě určitou knihu by doporučili. Nakonec se shodli, že je nejvíce upoutala kniha Petra Horáčka o Modrém tučňákovi. "Asi i proto, že Vašek ji za tu chvilku stihl přečíst a převyprávěl ostatním příběh modrého tučňáka, jiného než ostatní, se kterým kvůli jinakosti ostatní nechtějí kamarádit. Knihu máme i ve školní knihovně, a tak se na ni hned vytvořila fronta," vzpomínala po návratu Kateřina Ahmad. Pak už následovala práce s vybranou knihou. "Přečetli jsme si úryvky o hlavních postavách příběhu a pak je děti namalovaly. Podrobně jsme popisovali a kreslili i vilu. Jedním z dalších úkolů bylo třeba jako v divadle předvádět různé činnosti nebo inspirovat se slovy na kartičkách a vymyslet určitý příběh, který jsme pak porovnávali s tím, co se v knize doopravdy stalo. Nechyběly ani čtenářské kostky. Ještě jednou děkujeme paní knihovnici za perfektně připravenou dílnu," popisuje Kateřina.

Třeťáci, čtvrťáci a páťáci se do stejné budovy vypravili 11. února. Čekala na ně výprava do druhé světové války, ale hlavně do hangáru s nejrůznějšími letadly. Učili se porovnávat jednotlivá data o letadlech a vnímat i souvislosti let výroby s aktuálním světovým děním.