Karty ctností

18.10.2021

Ctnosti jsou vnitřní kvality osobnosti, které mají pozitivní vliv na nás samé i na svět kolem nás. Z toho vycházíme v rámci výchovné funkce naší školy a školky a tak jsme si zakoupili soubory 35 karet ctností. Jejich ilustrátorkou je Zdenka Morávková Řezbová. Na titulní straně je vždy obrázek, který danou ctnost vyjadřuje, a základní popis. Na zadní straně jsou návodná témata a otázky pro práci s konkrétní kartou.

Celý náš pedagogický sbor se kartám ctností věnoval hned první sobotu v září. Společně jsme karty poznávaly a hledaly, které nás oslovují nejvíce. Vyzkoušely jsme si také některé aktivity, které můžeme realizovat také během výuky. Na konec jsme vybraly desítku ctností, která nás bude provázet tímto školním rokem. Začali jsme pospolitostí, na říjen vybraly vlastenectví. V listopadu přijde na řadu spravedlnost, v prosinci štědrost. Na leden jsem vybraly odvahu, na únor vytrvalost, na březen zvídavost. Dubnem nás bude provázet čestnost, květnem laskavost a červnem hrdost. Věřme, že i hrdost na to, co všechno jsme během tohoto školního roku zvládli!