Expedice Kosova Hora

13.05.2022

Ve středu 9. března jsme se vydali nejprve autobusem do Sedlčan. Zde jsme navštívili Pejšův mlýn. Viděli jsme celý koloběh mletí obilí od okamžiku, kdy ho přiveze nákladní automobil, až po naložení hotových výrobků do jiného vozu. Poté jsme putovali pěšky na Červený Hrádek. I tady nás čekala prohlídla. Nejprve jsme se rozběhli po hradbách, abychom si nakonec v Rytířském sále poslechli improvizovaný koncert jednoho z našich žáků. Dokonce jsme si i společně zazpívali. Následovala cesta do Kosovy Hory, na které jsme se setkali s naší paní ředitelkou.

První zastávkou byl křesťanský hřbitov s hrobkou Mladotů. Na faře jsme si pak dali oběd, který pro nás připravily naše ochotné paní kuchařky. Nesměl chybět zákusek, kterým se stala zmrzlina z vedlejšího obchodu. Pak už jsme nabrali směr židovský hřbitov, kde jsme strávili největší část dne. Přemýšleli jsme, diskutovali, kreslili, fotili zajímavé detaily. Vše jsme pak ještě zpracovali výtvarně, ale to už v pohodlí školy o týden později. No a poslední bod programu? Úžasné hřiště v parku generála Mareše!