Den otevřených dveří - Učíme se venku

13.05.2022

Ve středu 13. dubna proběhl na naší škole den otevřených dveří. Zájemci se mohli přijít podívat již na ranní kruh. První dvě hodiny proběhly ve třídách, po přestávce jsme se vypravili na naši školní zahradu. Zde na žáky čekalo několik stanovišť - matematické, českojazyčné, výtvarné a vlastivědně-přírodovědné. Pracovali metodou pětilístek, vyráběli listový kompas, porovnávali, třídili. A protože se blížily Velikonoce, tvořili tematicky.