Zaměstnanci

Čestný patron školy 

Jan Potměšil

Zaměstnanci ZŠ

Mgr. Eva Buriánová

ředitelka, učitelka v ZŠ

Mgr. Veronika Křenková

učitelka v ZŠ, třídní učitelka

Mgr.Milada Kortánková

učitelka v ZŠ, třídní učitelka

Hana Kubátová

vychovatelka v družině,

 Bc.Pavla Stiborová - na mat. dov.

Jana Pecholtová

asistentka ped.

BSc.Blanka Kaše

učitelka angličtiny

Miroslav Kaše

učitel tělocviku

Zaměstnanci MŠ

Marcela Šeráková

vedoucí učitelka v MŠ

Hana Budilová

asistentka

Soňa Sedláčková

učitelka v MŠ

Zaměstnanci - školní jídelna

Václava Vanžurová

Ivana Řeháková

Zázemí pro výuku tvoří

paní školnice a paní uklízečka

Eva Tůmová, Jana Kožmínová