Základní škola

Základní škola

Distanční výuka 

Distanční výuka v naší škole probíhala na platformě Microsoft Teams. 


Rozvrh hodin ve školním roce 2020/2021

Prázdniny ve školním roce 2020/2021

Projekt Šablony III - 2021 - 2022

Šablony pro ZŠ a MŠ Vysoký Chlumec III

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019228

Termín realizace: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

Mateřská škola


3.I/ Školní asistent 

3.I/9 - Projektový den ve výuce 

3.I/10 - Projektový den mimo školu 


Základní škola:

3.II/10 - Kluby pro žáky 

3.II/11 - Doučování žáků ohrožených šk. neúspěchem 

3.II/12 - Projektový den ve výuce 

3.II/13 Projektový den mimo školu 

3.II/14 - Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 


Projekt Šablony II - 2018-2020

Šablony pro ZŠ a MŠ Vysoký Chlumec II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010921

Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 11. 2018

Datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 10. 2020

Projekt zajišťuje financování chůvy v MŠ a další vzdělávání pedagogických pracovníků v polytechnické výchově.


Zařazení do projektu ESIF v roce 2016-2018

PROJEKT ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ VYSOKÝ CHLUMEC

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003613 je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích v ZŠ a MŠ Vysoký Chlumec.

Realizace projektu byla zahájena 5.10.2016 a bude ukončena 4.10.2018.Náplní projektu budou tyto aktivity:

1.Nové metody ve výuce na ZŠ v oblasti čtenářská a matematická gramotnost

2.Personální podpora - sociální pedagog

3.Čtenářský klub v družině

4.Klub zábavné logiky a deskových her v družině

5.Personální podpora MŠ - chůva

6.Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti čtenářská a matematická pregramotnost

7.Prevence logopedických vad

8.Sdílení zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemných návštěv

Zařazení ZŠ a MŠ Vysoký Chlumec v projektech v letech 2011-2015 

Rok našeho stromu

Několik let jsme úspěšně zúčastňovali enviromentální krajské soutěže Rok našeho stromu ( 1. nebo 2. místo), kterou vyhlašovala Ochrana fauny, letos jsme přispěli do jejich nové soutěže Rok v naší zahradě a zvítězili.

Zvoneček - Celoroční soutěž Svět kolem nás

Žáci ZŠ Vysoký Chlumec se též velmi úspěšně zapojili do krajské enviromentální soutěži Svět kolem nás, kterou organizovala CEV Zvoneček, Vrané nad Vltavou.

Projekt SFUMATO

Naše škola byla od 1. 4. 2013 zapojena do grantového projektu OP VK "Sfumato - čtenářská gramotnost žáků základních škol", registrační číslo CZ.1.07/1.3.48/02.0038. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

WOSA - výchovou a vzděláváním k občanské společnosti

CZ.1.07/1.1.32/02.0041. Od 1.4..2013 jsme byli zařazeni v projektu v rámci 2. globálního grantu CZ.1.07/1.1.32 Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s nepřímými náklady, spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

EU- Peníze do škol.

Naše škola čerpala finanční prostředky z dotací EU -peníze do škol. Od 1.9.2011 jsme individualizovali výuku pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti a výuku pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků v rámci 1.4. Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.2798.

Dále jsme se stali partnerem Základní školy Kamýk nad Vltavou v projektu Cesta k inkluzi, reg. č. CZ.1.07/1.2.05/04.0037
Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt se zaměřil na rovné příležitosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Naše škola se také zapojila do projektu Zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách, reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0201. Naši žáci se podíleli na tvorbě výukového CD-ROMu.

Každý školní rok jsme realizovali celoroční výtvarné projekty s velkými závěrečnými výstavami na konci školního roku.

Téma: Čas, Domov, Cesta, Židovna