Mateřská škola

Průběžné činnosti

  • spolupráce s paní Blankou Sirotkovou - zdobení perníčků
  • návštěvy divadelních představení, exkurze, výstavy dětských prací
  • spolupráce s ÚM Vysoký Chlumec, SDH, SPOZ, místními podnikateli
  • návštěvy důchodců, kulturní vystoupení, různé dárky
  • spolupráce se ZŠ  - společné kulturní programy (koncerty, divadelní představení), společné projekty
  • logopedická prevence - spolupráce s logopedickou poradnou v Sedlčanech
  • spolupráce s rodiči při přípravě školního výletu, úpravě školní zahrady, zahradní slavnosti
  • individuálně společný pobyt rodičů s dětmi ve třídě MŠ, na školní zahradě
  • oslavy narozenin a svátků dětí