Organizace a obsah vzdělávání

Děti v naší škole mají možnost být v kontaktu s přírodou tak, jak to bylo běžné pro předchozí generace, a to nejen díky krásné zahradě.

Školka má možnost využívat pec na keramiku, počítačovou učebnu, družinu s kuchyňkou, interaktivní tabule, magic box a tělocvičnu.

Stravování probíhá ve školní jídelně.

Výuka je zpestřena poznáváním anglického jazyka prostřednictvím hry a poslechu.

Mateřská škola se zaměřuje na ekologii. Vzdělávací obsah je zpracován do témat a podtémat, která vycházejí ze života lidí na vesnici. Činnosti se vážou k ročním obdobím, svátkům, lidovým tradicím našeho kraje, ochraně životního prostředí.

V průběhu roku se pracuje s tématy ze vzdělávacího obsahu, při kterých rozvíjíme 5 základních oblastí: Dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět.