Školní jídelna

SOUTĚŽ "NEJLEPŠÍ JEDLÍK"

Každoročně na závěr školního roku jídelna při ZŠ a MŠ pořádá soutěž s názvem "Nejlepší jedlík". Jsou odměněny děti, které byly po celý rok nejlepšími strávníky.

ROK 2017

MŠ - Jolanka Šmejkalová, Barunka Housková, Honzík Hron a Martin Podlipský

ZŠ - hladová "pětka"