Mateřská škola

Mateřská škola

MŠ je školka rodinného typu, kde jsou v jedné třídě děti různého věku. Klademe důraz na přátelské jednání mezi dětmi, slušné vystupování, uvědomování si hodnoty lidské práce, na ochranu zdraví a vztah k životnímu prostředí. Snažíme se vytvořit bezpečné a pohodové prostředí, plné podnětů pro další rozvoj dětí. 

Provozní doba mš je od 6.30 do 16 hodin.


Vzdělávání předškoláků 

Průprava v matematických dovednostech a jazykových dovednostech s pomůckami montessori probíhá pravidelně  pod vedením učitelky Marcely Šerákové. Děti se seznamují s matematickými pojmy hravou formou v duchu pedagogiky Marie Montessori, aby mohly bezproblémově navázat v 1. ročníku ZŠ výuku matematiky podle prof. Hejného.

Úplata za vzdělávání v MŠ Vysoký Chlumec


 Výše základní částky činí 250,-Kč měsíčně.