Pospolitost

10.09.2021

V naší škole pracujeme s kartami ctností ilustrovanými Zdenkou Morávkovou Řezbovou. Karty dětem slouží jako vizuální podpora pro pochopení abstraktních pojmů jako jsou trpělivost, citlivost, vytrvalost, sebeúcta, apod. Na obrázcích je hezky vidět, jak se daná ctnost projevuje v životě, ať už v jednání s druhými nebo v přístupu sama k sobě.

Naši pedagogové prošli školením, během kterého se nejen naučili s kartami pracovat, ale také vybrali jejich desítku pro měsíční témata na tento školní rok. Rozhodli se, že nás zářím bude provázet karta s názvem Pospolitost.

A tak se v pátek namísto prvních dvou vyučovacích hodin žáci pokusili hrovou formou tomuto pojmu porozumět a pochopit, proč právě pospolitost potřebujeme ke spokojenému životu ve škole. Výsledek jejich práce máme u vstupu do školy, aby nám každý den připomínal, k čemu jsme se dopracovali.